มะเขือเปราะหยดสวรรค์ตราแพะทอง

มะเขือเปราะหยดสวรรค์ตราแพะทอง

ลักษณะ :  ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคได้ดี ติดผลดก ให้ผลผลิตสูง  ผลทรงหยดน้ำ 

                 สีเขียวอ่อน-ขาว ผิวเรียบวาวเป็นมัน   รสชาติหวานกรอบ อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน

บรรจุ 20 กรัม ราคา 200 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะหยดสวรรค์9 ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะตราแพะทอง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,960