มะเขือไข่เต่าขาวตราแพะทอง

มะเขือเปราะไข่เต่าขาวตราแพะทอง

ลักษณะ :  ลำต้นต้นแข็งแรง ทรงสูงปานกลาง ลูกดก ลูกทรงไข่เต่า รี สีขาว

                หวานกรอบ เหมาะสำหรับกินสด  

บรรจุ 20 กรัม ราคา 180 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์มะเขือไข่เต่าขาว ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะตราแพะทอง

Visitors: 25,516