แตงร้านซุปเปอร์โนวาตรางอบทอง

แตงร้านซุปเปอร์โนวาตรางอบทอง

ลักษณะ : ผลทรงกระบอก ขั้วผลสีเขียวเข้ม ผลยาว 20 ซม.ติดผลดก ผลผลิตสูง เริ่มเก็บเกี่ยว 36-38 วัน

บรรจุ 100 กรัม  ราคา  630  บาท

 

เมล็ดพันธุ์แตง เมล็ดพันธุ์แตงร้านซุปเปอร์โนวา  เมล็ดพันธุ์แตงร้านลูกผสม ขายเมล็ดพันธุ์แตงร้าน ขายส่งเมล็ดพันธุ์แตงร้าน เมล็ดพันธุ์ตรางอบทอง

Visitors: 29,813