แตงกวาไมโครซี306ตราศรแดง

แตงกวาไมโครซี306ตราศรแดง

ลักษณะ :   ต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ผลยาว 9-10 ซม. สีเขียวนวล ผิวเรียบ ไม่มีหนาม ติดผลดก

                     ผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์ผลคดน้อย ปลุกได้ทุกฤดูกาล แต่ที่เหมาะสมได้แก่ ฤดูหนาว อายุเก็บเกี่ยว 32-34 วันหลังหยอดเมล็ด

บรรจุ 50 กรัม  ราคา  350  บาท

 


เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์แตงกวาไมโครซี306ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม ขายเมล็ดพันธุ์แตงกวา ขายส่งเมล็ดพันธุ์แตงกวา เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงไมโครซี306

Visitors: 27,979