มะระจีนเบลนด์118ตรางอบทอง

มะระจีนเบลนด์118ตรางอบทอง

ลักษณะ : ผลใหญ่ยาว ไหล่ตั้ง ผลดก  ทางน้ำสลับกับหยดน้ำสวยชัดเจน

                ผลสีเขียวอ่อนนวล เนื้อหนา  น้ำหนักผล 800-1000 กรัม

                ปลูกได้ตลอดปี เก็บผลได้นาน ทนทานโรค แข็งแรง

บรรจุ 100 กรัม  ราคา 850 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์มะระจีนเบลนด์118  เมล็ดพันธุ์มะระจีนลูกผสม ขายเมล็ดพันธุ์มะระจีน ขายส่งเมล็ดพันธุ์มะระจีน เมล็ดพันธุ์ตรางอบทอง

Visitors: 29,187